Вимоги до оформлення статей:

Подається цілісний матеріал науково-педагогічного змісту, що містить результати оригінальних досліджень автора. Обсяг матеріалів, що направляються автором до збірки, до 10 сторінок (українською, російською або англійською мовами). Матеріал повинен містити короткий вступ (1 сторінка) і висновок (1 сторінка) за результатами досліджень. При цитуванні обов'язкове посилання на джерело (оформляється у квадратних дужках). Формат тексту: Word for Windows - 97-2003. Формат сторінки: А4 (210х297).Поля: 2 см з усіх сторін. Кегль - 14, тип: Times New Roman. Назва друкується прописними літерами, шрифт - жирний, вирівнювання по центру.

Нижче через інтервал маленькими літерами - прізвище, ім'я по батькові автора (співавторів не більше трьох). Далі через інтервал - повна назва організації, місто і країна. Після відступу йде текст, що друкується через 1,0 інтервал, абзацний відступ - 1,25 см, вирівнювання по ширині.

Назви і номери малюнків вказуються під малюнками, назви і номери таблиць - над таблицями. Таблиці, схеми, малюнки, формули, графіки не повинні виходити за межі вказаних полів.

Наявність списку літератури обов'язково.

В електронному варіанті стаття і заявка повинні бути в окремих файлах. В імені файлу вкажіть прізвище першого автора (стаття форум Іванов).

При отриманні матеріалів, оргкомітет протягом трьох робочих днів відправляє авторові лист «Матеріали отримані». Авторам, відправили матеріали по електронній пошті і не отримали підтвердження їх отримання оргкомітетом, і вас просять дублювати заявку.

Контактна інформація: zoippo@gmail.ru Тимчасова інструкція щодо оформлення бібліографічних посилань на електронні версії публікаційНаціональна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ www.nbuv.gov.ua

© ЗОІППО 2011 р.