Електронний збірник наукових праць
Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

ISSN 2223-4551

Випуск №1(43)/2021

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю
«НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ГРУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ:
ДОСВІД, ВИКЛИКИ, ІДЕЇ ТА РІШЕННЯ»
(18 - 19 березня 2021 року​, м. Запоріжжя)

Титульна сторінка

ЗМІСТ

Атаманчук Н.М., Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка (Україна, м.Полтава). Розвиток дитячих здібностей психологом закладу дошкільної освіти: ресурс арт-практик.
Баранова Х.Є., Машкова З.Я., КЗ «Бердянська санаторна загальноосвітня школа- інтернат І-ІІІ ступенів» ЗОР (Україна, м.Бердянськ), Волошина Т.А., Обласний ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОР (Україна, м.Запоріжжя). Роль інтерактивної іграшки «smart куб» у корекції загального недорозвитку мовлення дітей дошкільного віку.
Беженар І.І., КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» (Україна, м.Одеса). Компетентність педагога у навчанні через гру: уявлення вихователів ЗДО.
Бібік І.В., Опорний заклад загальної середньої освіти Розумівська школа Долинської с/р Запорізького району Запорізької області (Україна, Запорізька область, Запорізький район). Ігрові та діяльнісні методи навчання у базовій середній школі: новітні рішення.
Богоутдінова О.С., Опорний заклад загальної середньої освіти Розумівська школа Долинської с/р Запорізького району Запорізької області (Україна, Запорізька область, Запорізький район). Діяльнісний підхід у Новій українській школі: розставляємо акценти.
Бражко К.С., Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради» (Україна, м.Дніпро). Внутрішньошкільний контроль як засіб професійного зростання вчителя.
Броваренко С.Г., Дошкільний навчальний заклад загального розвитку № 29 «Джерельце» відділу освіти Добропільської міської ради (Україна, м.Добропілля). Мнемотехніка та гра - буде рада дітвора.
Васильченко Л.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м.Запоріжжя). Інтерактивне навчання в системі післядипломної педагогічної освіти.
Васильчук Л.Є., Махова М.Р., Енергодарська загальноосвітня школа I-III ступенів №7 (Україна, м.Енергодар). Гейміфікація як засіб підвищення мотивації та якості навчання на уроках англійської мови в умовах змішаного навчання.
Веселовська Н.І., Новопрокопівський заклад загальної середньої освіти Токмацької міської ради (Україна, Запорізька область, Токмацький район, с.Новопрокопівка). Діяльнісний підхід в новій українській школі: розставляємо акценти.
Вороненко Т.І., Інститут педагогіки НАПН України (Україна, м.Київ). Використання діяльнісних методів навчання на уроках хімії
Гавриш Н.В., Університет Григорія Сковороди в Переяславі (Україна, м.Переяслав). Гра-стратегія як засіб формування у старших дошкільників навичок командної роботи.
Галич Т.В., Києнко-Романюк Л.А., КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти» (Україна, м. Вінниця). Розвиток гуманістичних цінностей в учнів під час впровадження спецкурсу «навчання через гру».
Гапоченко Ю.В., Клуб дитячої та юнацької творчості «Зоряний» відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області (Україна, м.Бердянськ). Навчання через гру у вимірах сучасної науки про людину та освіту.
Гора К.А., Дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу «Золотий ключик» №5 (Україна, м. Енергодар). Підхід «навчання через гру» у дошкільній освіті Україні: наскрізність та цілісність.
Гораш К.В., Інститут педагогіки НАПН України (Україна, м.Київ). Підготовка вчителів до забезпечення наступності у впровадженні реформ: початкова школа – гімназія.
Гоцуляк Н.Є., Бабелюк О.В., Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (Україна, м.Кам’янець-Подільський). Психологічні особливості особистісно-зорієнтованого уроку.
Гоцуляк О.О., Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка (Україна, м.Київ). Квест як засіб розвитку креативності дітей молодшого шкільного віку.
Гриньова М.В., КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» (Україна, м.Одеса). Мотивуюче до демократичного лідерства навчання учнівської молоді: настільна гра з партисипативним тлом «школа «дія».
Гуляй В.Я., Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка (Україна, м.Чернігів). Стан готовності майбутніх учителів початкової школи до ефективної протидії булінгу в освітньому середовищі.
Гуркова Т.П., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м.Запоріжжя). Педагогічний ефект гри: квест – одна із діалогових форм навчання.
Дехтяренко С.Г., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м.Запоріжжя), Жандарова Л.Б., Заклад загальної середньої освіти №2 Токмацької міської ради Запорізької області (Україна, м.Токмак), Скворцова Л.О., Заклад загальної середньої освіти №5 Токмацької міської ради Запорізької області (Україна, м.Токмак). Ігрова діяльність в освітньому процесі.
Добровольська Л.П., Дикун К.Ю., Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (Україна, Мелітополь). Професійно-особистісні якості вихователя закладу дошкільної освіти як фактор успішності педагогічної діяльності.
Дорожко І.І., Туріщева Л.В., Малихіна О.Є., Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди (Україна, м.Харків). Розвиток мислення у молодших школярів із ЗПР за допомогою конструктора LEGO.
Дьяченко А.В., Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №55 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м.Запоріжжя). Гейміфікація на уроках біології і хімії.
Жданюк Л.О., Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського (Україна, м.Полтава). Розвиток ігрової компетентності вчителя початкових класів як необхідна умова реалізації концепції НУШ.
Жумерук І.Ю., Волинський національний університет імені Лесі Українки (Україна, м.Луцьк). Формування інтересу молодших школярів до математики шляхом застосування ігор.
Жупинська В.О., Майковська В.І., Українська інженерно-педагогічна академія (Україна, м.Харків). Розвиток дивергентного мислення як умова зростання творчого потенціалу молоді.
Зубцова Ю.Є., Запорізький національний університет (Україна, м.Запоріжжя). Шляхи підготовки майбутніх учителів початкових класів до впровадження діяльнісного підходу в освітній процес.
Іваницька О.В., Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6, Сидоренко Т.М., Мелітопольська гімназія № 1 ( Україна, м.Мелітополь). Ігровий та діяльнісний підхід до навчання української мови та літератури в умовах трансформаційних змін у сучасній освіті.
Іванова Е.Н., Бердянська гімназія № 3 «Сузір'я» (Україна, м.Бердянськ). Навчання через гру у вимірах сучасної науки про людину та освіту.
Ілійчук Л.В., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Україна, м.Івано-Франківськ). Дидактичний потенціал коміксів та перспективи їх використання в освітньому процесі початкової школи.
Іщенко І.В., Педагогічний фаховий коледж Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії Запорізької обласної ради (Україна, м.Запоріжжя). Позааудиторна робота як шлях формування професійних компетентностей майбутніх учителів початкової школи.
Кашуб’як І.О., Булакевич А.О., Волинський національний університет імені Лесі Українки (Україна, м.Луцьк). Реалізація діяльнісного підходу в новій українській школі через використанння LEGO DUPLO на уроках математики.
Кінах Н.В., Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Луцьк). Креативний потенціал як складова професійної компетентності педагога в умовах трансформаційних змін в освіті.
Кіт Г.Г., Тополюк Ю.В., Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Україна, м.Вінниця). Організація ігрової діяльності дослідницького спрямування на уроках НУШ.
Кінєшева А.Ю., Комунальний заклад вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» (Україна, м.Одеса). Інтерактивні освітні онлайн-платформи як інструмент навчання через гру у початковій школі.
Клименко Л.О., Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 55 «Калиновий цвіт» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м.Запоріжжя). Збагачення мистецького досвіду здобувачів освіти старшого дошкільного віку на заняттях гуртка «мистецтво, діти та LEGO».
Коваленко Л. В., КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти» (Україна, м. Вінниця). Навчання через гру у безперервній педагогічній освіті: український контекст.
Корицька Г.Р., Корицький В.Г., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м.Запоріжжя). Е-лінгводидактична гра як засіб активізації пізнавальної діяльності здобувачів освіти на уроках
Корнієнко С.С., Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 164 «Золотий ключик» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м.Запоріжжя). Навчання через гру: імплементація ігрових методів навчання в освітній процес закладу дошкільної освіти.
Костюк Н.В., Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №237 «Смородинка» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м.Запоріжжя). Музичні комунікативні ігри як засіб формування позитивних стосунків дітей старшого дошкільного віку.
Костюкова Н.Ю., Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №237 «Смородинка» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м.Запоріжжя). Впровадження технології наочного моделювання в систему корекційної роботи з подолання лексико-граматичних труднощів у дітей із ЗНМ.
Кузнєцова О.В., КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» (Україна, м.Одеса). Навчання через гру та розвиток інноваційності педагогів в системі неперервної освіти.
Кукурудзяк Т.П., Горпинич Т.І., Михайленко Ю.М., Комунальний заклад «Опорний заклад загальної середньої освіти «Престиж» Гуляйпільської міської ради (Україна, м.Гуляйполе). Формування ключових компетентностей за допомогою цеглинок LEGO у Новій українській школі.
Кучеренко А.А., КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» (Україна, м.Херсон). Ігрові методи навчання при викладанні історії.
Кущ О.П., КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти» (Україна, м. Вінниця). Інтелектуальні ігри як ефективний метод реалізації компетентнісно-діяльнісного підходу до навчання.
Лісіцин В.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м.Запоріжжя). Значення гри у засвоєнні ключових загальнолюдських цінностей.
Логвина О.С., , Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №164 «Золотий ключик» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м.Запоріжжя). Підхід «навчання через гру» у системі сенсорного розвитку дітей раннього віку.
Лоцман О.А., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м.Запоріжжя). Формування ігрової діяльності у дітей дошкільного віку з порушенням інтелектуального розвитку.
Мазнюк Т.Ф., Комунальний заклад «Запорізька загальноосвітня санаторна школа – інтернат №7 І- ІІ ступенів» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Навчання через гру у вимірах сучасної науки про людину та освіту.
Макуха В.В., Дніпровська академія неперервної освіти (Україна, м.Дніпро). Комунікація як функція управління закладом освіти.
Михайлова Л.М., Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м.Сєвєродонецьк). Ігрова діяльність дошкільника і діджиталізація сучасної освіти як психолого-педагогічна проблема.
Молошнюк Л.В., КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти» (Україна, м. Вінниця). Діяльнісний підхід в інклюзивній освіті.
Москалець О. М., Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка (Україна, м Чернігів). Навчання через гру у вимірах сучасної науки про людину та освіту.
Назарук Н.І., Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 18 загального розвитку (Україна, м.Кам’янець-Подільський). Становлення особистості дошкільника: «навчання через гру».
Найдьон К.В., Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка (Україна, м.Чернігів).. Ігрові технології як засіб підвищення мотивації молодших школярів на уроках читання
Огібалова О.Ю., Запорізька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів No 95 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Проєктні технології в освітньому процесі закладу загальної середньої освіти в умовах нової української школи.
Омельченко Л.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м.Запоріжжя). Ігрові та діяльнісні технології у викладанні предметів гуманітарного циклу.
Островська М.Я., Химинець В.В., Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ, (Україна, м.Берегово), Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти, (Україна, м.Ужгород).. Формування компетентностей майбутніх вчителів початкової школи у контексті НУШ
Паламарчук І.В., Трофименко О.А., КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» (Україна, м.Одеса). Від авторитарності до фасилітації: ігрові підходи до розвитку готовності до змін у роботі вихователя здо.
Пасічник О.С., Інститут педагогіки НАПН України (Україна, м.Київ). Готовність учнів 5-6 класів гімназій до сприйняття соціокультурного компонента змісту навчання іноземної мови.
Пасічніченко А.В., Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (Україна, м.Полтава). Психологічна компетентність вихователя закладу дошкільної освіти.
Петрина С.В., КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти» (Україна, м. Вінниця). Нові ролі педагога в контексті реформ сучасної української школи.
Полонська Т.К., Інститут педагогіки НАПН України (Україна, м.Київ). Реалізація інтегрованих змістових ліній на уроках іноземної мови у 5-6 класах гімназії засобами ігрових технологій.
Приходько Т.П., Коваленко С.І., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна, м.Дніпро). Роль дидактичної гри в розвитку уваги розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку.
Проц М.О., Сірант Н.П., Львівський національний університет імені Івана Франка (Україна, м.Львів). Дидактичні засади застосування діяльнісного підходу в Новій українській школі.
П’яст Н.Й., КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти» (Україна, м. Вінниця). Роль інтерактивного навчання у формуванні ключових компетентностей особистості на уроках української словесності в умовах нової української школи.
Рагозіна В.В., Інститут проблем виховання НАПН України (Україна, м.Київ). Типізація художніх ігор з дітьми раннього віку (за авторським альбомом «учимося у майстрів декоративно-ужиткової діяльності: ліпимо, малюємо».
Рекотова О.С., Запорізька гімназія 8 (Україна, м.Запоріжжя). Гра – особистісний каркас навчання в початковій школі.
Ричкова Н.С., Енергодарська загальноосвітня школа № 4 Енергодарської міської ради Запорізької області (Україна, м.Енергодар). Корекційно-розвиткова програма «Розвиток пізнавальних процесів учнів початкової ланки з затримкою психічного розвитку».
Рома О.Ю., ТОВ «ЛЕГО Україна» (Україна, м.Київ). Розвиток професійної готовності вчителів початкових класів до реалізації діяльнісних та ігрових методів навчання в умовах післядипломної педагогічної освіти: концептуальні основи розуміння.
Рубленко В.М., Комунальний заклад «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19 Маріупольської міської ради Донецької області» (Україна, м.Маріуполь). Ігрові та діяльнісні методи навчання при вивченні історії в базовій середній школі: новітні рішення.
Русанова Л.В., ОЗЗСО Розумівська школа Долинської сільської ради (Україна, Запорізький район). Навчання через гру у неперервній педагогічній освіті: український контекст.
Рязанцева Т.М., Дніпровська академія неперервної освіти Дніпровської обласної ради (Україна, м.Дніпро). Особливості іміджу вчителя в сучасному освітньому середовищі.
Сайко Н.О., Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (Україна, м.Полтава). Соціально-педагогічна модель дошкільної освіти.
Семко М.І., КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти» (Україна, м. Вінниця). Психолого-педагогічні особливості ігрової діяльності дітей молодшого шкільного віку.
Сирцова О.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м.Запоріжжя), Рукобратська Л.В., КЗ «Водянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2» Водянської територіальної громади (Україна, Запорізька область). Дистанційний тренінг як засіб підвищення кваліфікації педагогів закладів освіти сільської місцевості в умовах карантину.
Сіра Л.Я., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м.Запоріжжя). Ігрові технології навчання на уроках історії.
Скрипник В.В., КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» (Україна, м.Одеса).. Інноваційні методи в освітньому процесі сучасного закладу дошкільної освіти: особливості обізнаності педагогів
Слижук О.А., Запорізький національний університет (Україна, м.Запоріжжя). Діяльнісні стратегії розвитку читацьких умінь учнів гімназії у процесі вивчення української літератури.
Соловйова Л.І., Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України (Україна, м.Київ ). Потенціал гри у формуванні довільної регуляції дій дитини – дошкільника.
Староста В.І., ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (Україна, м.Ужгород). Використання ігрових технологій учителями: навчально-дослідницький аспект. педагогічної практики студентів.
Стребна О.В., КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради (Україна, м.Херсон). Філософія гри як драйвер розвитку учнів початкової школи.
Супрунець Ж.П., Бердянська гімназія №3 «Сузір’я» (Україна, Запорізька область, м.Бердянськ). Діяльнісний підхід у новій українській школі: розставляємо акценти.
Тарасенко Г.С., КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти» (Україна, м. Вінниця). Ігрова діяльність дитини в контексті наступності дошкільної та початкової освіти.
Тєплякова О.Г., Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Мелітопольської міської ради Запорізької області (Україна, м.Мелітополь). Мовно імпровізовані ігри як ефективний підхід у формуванні мовленнєвої компетенції дошкільників.
Тимощук О.С., Кашуб’як І.О., Волинський національний університет імені Лесі Українки (Україна, м.Луцьк). Особливості застосування ігрових технологій на уроках математики у початковій школі.
Токарєва Л.Д., Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України (Україна, м.Київ). Гра як засіб формування соціальної компетентності старшого дошкільника.
Фролова О.І., Новопрокопівський заклад загальної середньої освіти Токмацької міської ради (Україна, Запорізька область, Токмацький район, с.Новопрокопівка). Ігрові методи як засіб формування мовленнєвої компетентності учнів на уроках англійської мови.
Хаустова О.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м.Запоріжжя). Діяльнісний підхід до професійно-творчого розвитку вчителя.
Худолєєва І.К., Мельник І.А., Духаніна Н.М., Комунальний заклад «Середня загальноосвітня школа 22» Кам’янської міської ради (Україна, м.Кам’янське). Використання ігрових методів навчання (Методика «Шість цеглинок») у формуванні словникового запасу дітей з ментальними порушеннями.
Чемодурова Ю.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м.Запоріжжя). Діяльнісний підхід у післядипломній педагогічній освіті: психологічний аспект .
Чорна Г.В., Запорізький національний університет (Україна, м.Запоріжжя). Упровадження ігрових методів навчання в процес підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти.
Шаповалова Г.Р., Обласний ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОР (Україна, м.Запоріжжя). Концепція DIR Floortime як ігровий метод допомоги дітям з особливостями в розвитку.
Шацька Н.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м.Запоріжжя). Особливості використання дидактичної гри на сучасному уроці.
Яланська С.П., Бондаренко А.В., Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (Україна, м.Полтава). Розвиток творчої компетентності педагога як провідника трансформаційних змін в системі освіти.
Березень 2021

Контактна інформація: zoippo.zp.ua@gmail.com
69035 м.Запоріжжя, вул. Незалежної України, 57-А
тел. (061)222-25-84

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ www.nbuv.gov.ua
© ЗОІППО 2021 р.